12 Nov 2019 - 13 Nov 2019 Olomouc, Czech Republic

Representatives of our company “SILACH-LIFT” will take part in a business trip to the Czech Republic. In the program of the event, participation in the international forum CEE Automotive Supply Chain 2019 (Olomouc), which includes a conference, exhibition, B2B meetings, networking.

SCHWARZ & PARTNER, spol. s r. o., Praha, ve spolupráci s partnerskými organizacemi v České republice a na Slovensku, nabízí zájemcům o spolupráci s významným centrem automobilového průmyslu v Rusku - Nižnyj Novgorod, obchodní jednání se zástupci nižegorodských firem v termínu 11. - 13. listopadu 2019 v rámci mezinárodní akce AUTOMOTIVE B2B CONTACT DAYS CZECH REPUBLIC 2019 a CEE Automotive Supply Chain 2019.

Rádi bychom Vám v této souvislosti představili unikátní příležitost pro navázání přímých obchodních kontaktů, výměnu zkušeností a zvážení možností spolupráce v různých oborech s firmami z tohoto vyspělého regionu, které hledají partnery pro rozvoj podnikání v Ruské federaci a v zahraničí – export, import, lokalizace výroby v ČR a v RF, export do třetích zemí, společné dodávky, nové nápady pro podnikání či inovativní řešení pro různé obory průmyslu.

Automobilový průmysl v Nižnym Novgorodu má dlouholetou tradici. Je to páté největší město v Ruské federaci, svým potenciálem patří k významným ekonomickým, průmyslovým, dopravním, vzdělávacím a kulturním regionům země. V České republice je dobře známé také tím, že zde sídlí výrobní závody automobilového závodu Škoda z ČR.

Průmyslový potenciál města je zastoupen firmami z oblasti výroby dopravních prostředků a další techniky, strojů a zařízení, elektrických a elektronických přístrojů, zpracováním železných a neželezných kovů, hutních a kovodělných výrobků, ropných produktů, chemického a farmaceutického průmyslu, textilu a oděvů, obuvi, potravin, výrobků ze dřeva atd.

Vedoucí pozici však zaujímá výroba dopravních prostředků a zařízení především pro automobilový průmysl. V nižněnovgorodských podnicích se vyrábí mnoho konkurenceschopných produktů, které se vyváží do zemí SNS, Evropy, Ameriky, Asie, Afriky, Latinské Ameriky a na Blízký východ.

SILACH-LIFT, LLC

 • je jediný výrobce zdvihací techniky a dalších zařízení do automobilů zn. SILACH pro osoby se zdravotním postižením na trhu Ruské federace
 • technika SILACH řeší problém osob se zdravotním postižením (uživatelé invalidního vozíku) a poskytuje jim přístup k technickým prostředkům dopravy a osobní mobilitě (pohodlné nakládání invalidních vozíků v prostoru pro cestující hromadné dopravy)
 • výtah SILACH odstraňuje bariéry a dává tak více příležitostí handicapovaným osobám pro plnohodnotnou existenci v moderní společnosti
 • nabízí nové řešení a inovativní výrobky v oboru automobilových zdvihacích zařízení
 • hledá partnery pro společné dodávky, obchodní zástupce a konečné odběratele

Více informací v ruštině na www.silachlift.ru

Region Production Company, LLC

 • firma má zkušenosti jako zástupce zahraničních firem nebo firem z EU na trhu Ruské federace
 • má rozsáhlé kontakty v oboru automobilového průmyslu
 • společnost má zájem navázat kontakty s partnery, kteří již exportují nebo mají předběžný zájem o export do Ruské federace v oborech:
 • automobilových komponentů a materiálů pro výrobu komerčních a specializovaných zařízení a výrobu užitkových a specializovaných elektrických vozidel; lepidel a tmelů, specializovaných zařízení pro „tažení“ ocelového drátu a lan; high-tech specializovaných maziv a olejů
 • hledá partnery pro rozvoj podnikání v Ruské federaci a v zahraničí; firmy nabízející nová řešení v oboru technologií a výroby; výrobce, které by mohla zastupovat na území Ruské federace a rozšířit tak své portfolio, ve kterém již má různé německé značky, např. KIILTO, ELASKON, POLSEN
 • hledá společnosti, které mají zájem o dodávky do Ruské federace a uvažují v budoucnu o lokalizaci své výroby v Rusku

Více informací v ruštině na http://www.reg-prom.com

EuroSid, LLC

 • firma je výrobcem sedadel pro cestující v dopravních prostředcích kategorie M2 a M3, sedadel pro speciální automobily a specifirkou techniku a sedadel do autobusů
 • výhodný poměr kvalita – cena
 • velmi široká nabídka výrobků
 • možnost adaptace produktů dle požadavků zájemců
 • hledá nové zákazníky a partnery pro možné společné projekty; především výrobce motorových vozidel (autobusy, osobní automobily, zemědělské stroje), podniky zapojené do zdokonalování a přestavby motorových vozidel, výrobce speciálního vybavení a speciální techniky pro výměnu zkušeností a možnou spolupráci

Více informací v ruštině na https://evrosid.ru

SosnovskAgroPromTechnika, JSC (SAPT)

 • má zájem o součinnost s partnery pro společné dodávky, obchodní zástupce a konečné odběratele v oboru automobilového průmyslu v České republice a na Slovensku, případně dalších zemích EU, v Ruské federaci, Kazachstánu a dalších státech zemích SNS
 • kvalita výrobků je potvrzena mezinárodními certifikáty „TÜV CERT“, které společnost obdržela v letech 2008 a 2010 za splnění požadavků MC ISO / TS 16949-2002 a MC ISO / TS 16949-2009
 • veškeré výrobky i použité suroviny jsou kontrolovány ve vlastní akreditované a licencované laboratoři, zda jsou v souladu s deklarovanými parametry
 • dobře vypracovaný systém kvality, dodávky na míru
 • zkušenosti s dovozem do Kazachstánu a Běloruska
 • hledá partnery, kteří nabízí inovační řešení v oboru automobilového průmyslu
 • zvažuje možnost dodávek na trhy různých zemí EU a lokalizace výroby
 • má zájem o společný vývoj úzce specializovaných technologií pro výrobu komponentů z plastů, barevných kovů, pryže a kompozitních materiálů, vstřikování a formování plastů
 • hledá dodavatele a partnery pro společný nákup surovin a zařízení
 • na trhu zemí SNS je společnost více než 25 let

Více informací v angličtině na http://www.sapt.ru/english.html a v ruštině na http://www.sapt.ru/

Pozn. Téma lokalizace výroby, kdy mají české firmy vlastní výrobu v Ruské federaci, je velmi aktuální. Více informací najdete na https://www.mzv.cz/file/2741815/Zastupitelsky_urad_Moskva.pdf

Děkujeme Vám za zvážení možnosti spolupráce s výše uvedenými firmami a o sdělení předběžného zájmu na níže uvedené kontakty, a to nejpozději do 18. 10. 2019.

Veškeré výše uvedené firmy se budou prezentovat na CEE Automotive Supply Chain 2019 v Olomouci - https://www.ceeautomotive.eu/

V případě jakýchkoliv dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat.
S úctou
Lenka Kotllárová

Schwarz & Partner spol. s r. o.
Benediktská 5/691, 110 00 Praha 1
Tel.: +420 603 278 654
E-mail: cz@export-marketing.eu